vize do budoucna.jpg

Vize do budoucna

Založení mezinárodního výzkumného a studijního centra zaměřeného na scénografii a multimédia nesoucí jméno Josefa Svobody. Jeho cílem by byla podpora českých i zahraničních studentů scénografie a vizuálního umění (využívání zdigitalizovaného archivu - poskytování materiálů, informací, organizace workshopů, výstav a symposií).

  • Spolupráce s univerzitami, kde Svoboda působil - organizace workshopů
  • Uspořádáni mezinárodní konference na téma dílo Josefa Svobody a jeho přesah do současnosti za účasti expertů a Svobodových spolupracovníků
  • Produkce a distribuce audiovizuálních děl o práci Josefa Svobody
  • Realizace mezinárodní putovní výstavy, která bude obsahovat:

a) výběr dokumentů, fotografií a modelů z díla Josefa Svobody
b) pohyblivé 3D modely - animace vybraných maket z díla Josefa Svobody
c) výběr z děl mladých umělců inspirovaných dílem Josefa Svobody
d) dokumenty a svědectví zrealizované a shromážděné během mezinárodních konferencí na téma Josef Svoboda

ZPĚT