predesle aktivity.jpg

Předešlé aktivity

  • 2006  výstava "Josef Svoboda – skicy a malby", Bruntál
  • 2006  návrh systému zpracování archivu J. Svobody; spolupráce s Divadelním ústavem v Praze
  • 2006  převzetí a archivování dědictví prof. Jarky Buriana, amerického teatrologa českého původu. Stěžejní část  jeho díla byla věnována J. Svobodovi
  • 2007-2008  zpřístupnění archiválií J. Buriana; přípravy a rešerše připravovaného filmu J. Hejny Divadlo Svoboda
  • 2008  příprava výstavy „Dynamický prostor J. Svobody" – Muzeum Kampa, neuskutečněno
  • 2009  úzká spolupráce při natáčení filmu Divadlo Svoboda. Poskytnutí zázemí při realizaci filmu a osob odpovědných za dohledávání archivů, fotografií, archivních filmů a diapozitivů. Digitalizace archivu J. Buriana –  magnetofonové kazety a jejich přepis do textové podoby. Komunikace se zahraničím při natáčení filmu a vyřízení potřebné administrace. Spolupráce s produkční společností  Endorfilm během natáčení.
  • 2010  spolupráce na přípravě výstavy Josef Svoboda, Robert Wilson: Světlo (Light Up the Lights), Muzeum Kampa, Praha
  • 2011 činnost Společnosti narušena zrušením divadla Laterna magika, které Společnosti poskytovalo zázemí i materiální podporu
  • 2012   obnovení činnosti Společnosti, na podzim 2012 byly podány žádosti o finanční podporu Magistrátu hl.m. Prahy a Ministerstva kultury na další činnost o.p.s., zejména digitalizaci Svobodova archivu.
  • 2013  přestěhování a adaptace v nových prostorech poskytnutých Národním divadlem v Anenském areálu. Uzavřena Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Společností a Divadelním ústavem, hledání dalších partnerů pokračuje.
ZPĚT