1.jpg

Polyekran, polyvize

Polyekran

Polyekran vznikl ve spolupráci Josefa Svobody a Emila Radoka a byl stejně jako Laterna Magika představen na výstavě EXPO 58 v Bruselu. Jednalo se o systém osmi projekčních pláten, která byla rozmístěna v černě vykrytém prostoru. Na jednotlivá plátna byly promítány filmy a fotografie, které spolu s doprovodnou hudbou tvořily vizuálně-akustickou kompozici bez „živé“ přítomnosti herce.

Polyvize

Polyvize vznikla pro Mezinárodní výstavu v  Montrealu v roce 1967. Jednalo se o prostorovou instalaci, sestávající z pohyblivých trojrozměrných objektů sloužících jako projekční plochy. Na tyto kubusy a hranoly byly promítány diapozitivy a filmové obrazy, které za doprovodu hudby vytvářely několik audiovizuálních kompozic.

Diapolyekran

Diapolyekran je další typ audiovizuální instalace, která byla uvedena na EXPU 1967 v představení Stvoření světa. Na tomto projektu se Svobodou spolupracoval Emil Radok coby scénárista a režisér. Tento systém měl výchozí podobu rozměrného plátna, sestávajícího ze 112 otáčivých projekčních plošek, které se samostatně vysouvaly dopředu a zpět, a proměňovaly tak reliéf plochy. Na jednotlivé plošky byly za doprovodu hudby promítány různé diapozitivy, čímž vznikaly velkoplošné obrazy, roztříštěná mozaika či koláže.

ZPĚT