Josef Svoboda – scénograf, o.p.s.

Architekt Josef Svoboda (1920-2002) je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších scénografů 20. století. Jeho jméno a pracovní postupy jsou v divadelním světě všeobecně dobře známé, některé inscenace, na nichž se podílel, patří celosvětově k legendám. 

Od smrti Josefa Svobody uplynulo již několik let a stále více se ukazuje, že je zapotřebí instituce, která by pečovala o jeho odkaz a zpřístupňovala informace a materiály s ním spojené domácí i zahraniční veřejnosti, odborným divadelním kruhům či studentům divadelních škol. Její vznik a další rozvoj předpokládá zejména spolupráci institucí, ze kterých Josef Svoboda vyšel nebo které výrazně ovlivnil, jako jsou Národní divadlo, Laterna magika či Vysoká škola uměleckoprůmyslová, jakož i další relevantní instituce z domova i ze zahraničí.

Pro blížící se sté výročí narození J. Svobody připravujeme velkou monografickou výstavu.

Když scénografie promluvila

Recenze Jana Šotkovského na knihu rozhovorů Jarky M. Buriana s Josefem Svobodou (ed. Barbora Příhodová), Divadelní noviny 14 / 2015.

Scénografie mluví

Scénograf Josef Svoboda a americký teatrolog českého původu Jarka Burian v rozhovorech.
Archív novinek