1.jpg

Technologické inovace

V díle Josefa Svobody se pojí umění s dobově nejvyspělejšími technologiemi a vědeckým výzkumem. V průběhu své profesní dráhy Svoboda představil mnoho technologických inovací v oblasti světla, speciálních materiálů a jevištní kinetiky. Neustále také promýšlel a zdokonaloval propojení audiovizuálních technologií a divadla.

ZPĚT