soucasne aktivity spolecnosti.jpg

Současné aktivity

Digitalizace archivu Josefa Svobody

Josef Svoboda, který za svůj život vytvořil na 700 inscenací, si dlouhá léta vedl podrobný archiv své pracovní činnosti. K inscenacím, na kterých pracoval, vytvářel kvalitní fotografickou dokumentaci na diapozitivy, ukládal technickou dokumentaci (půdorysy, technické specifikace, modely) a další materiály (scénáře, poznámky, recenze apod.). 
Archiv je i po Svobodově smrti uložen v soukromém domě rodiny, která se neustále střetává s živým zájmem o scénografovu osobnost a dílo. Bližší informace o Svobodovi žádají studenti, pedagogové, scénografové i široká veřejnost. Dotazy přicházejí jak ze zahraničí, tak z domácího divadelního prostředí. Jedním z důležitých kroků při péči o Svobodův odkaz se tedy stává projekt digitalizace rozsáhlého scénografova archivu, který započal v roce 2013 a jehož cílem je postupně zpřístupnit Svobodovo dílo studijním účelům nejen odborné, ale i širší veřejnosti. I. etapa digitalizace archivu zahrnuje díla do roku 1958 a finančně ji pro rok 2013 podpořl Magistrát hl. m. Prahy.  


Rozhovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou

Součástí archivu amerického teatrologa Jarky Buriana, který Společnosti věnovala paní Grayce Burian po jeho smrti, byla i kolekce magnetofonových kazet, kde prof. Burian zaznamenával veškeré rozhovory – osobní i telefonické – s Jesefem Svobodou po dobu více než dvaceti let. Je v nich řada zajímavých postřehů ze soukromého i pracovního života Josefa Svobody, jeho názory na divadlo i okolní svět. Výbor z těchto rozhovorů připravujeme k vydání do konce roku 2014 pod autorským a redakčním vedením Barbory Príhodové. Základní finanční podporu pro tento čin poskytlo na léta 2013 a 2014 Ministerstvo kultury ČR.   


Další obecně prospěšné služby Společnosti dle zřizovatelské smlouvy:

  • poradenská a konzultační činnost v rámci obecně prospěšných služeb
  • publikační a vydavatelská činnost v oboru tiskových i audiovizuálních  prostředků v rámci obecně prospěšných služeb
  • výstavní činnost
  • organizování kulturních akcí
  • osvětová činnost - organizování seminářů a školení, vydavatelství informačních a vzdělávacích materiálů v rámci obecně prospěšných služeb
  • reklamní činnost a marketing

ZPĚT