soucasne aktivity spolecnosti.jpg

Současné aktivity

Příprava výstavy ke 100. výročí narození Josefa Svobody

České kulturní prostředí dalo světu po druhé světové válce tři mimořádné osobnosti: Miloše Formana, Milana Kunderu a Josefa Svobodu. Žádný jiný český umělec nedosáhl ve svém oboru tak zásadní postavení na světové kulturní scéně. Josef Svoboda by se 10.5. 2020 dožil 100 let.

Řešení výstavy k jeho stým narozeninám je mimořádným úkolem. Očekává se expozice, která představí nejen šíři a pestrost jubilantova díla (více než 600 scénografií pro nejvýznamnější divadla na světě, účast na světových výstavách EXPO, Laterna magika, inovace divadelní technologie atd.), ale především zprostředkuje monumentální a magický účinek scénického prostoru jak ho Svoboda chápal a vytvářel.

Výstava se uskuteční v době od 6.2. do 1.6. 2020 v Centru současného umění DOX.


Digitalizace archivu Josefa Svobody

Josef Svoboda, který za svůj život vytvořil na 700 inscenací, si dlouhá léta vedl podrobný archiv své pracovní činnosti. K inscenacím, na kterých pracoval, vytvářel kvalitní fotografickou dokumentaci na diapozitivy, ukládal technickou dokumentaci (půdorysy, technické specifikace, modely) a další materiály (scénáře, poznámky, recenze apod.).

Archiv je i po Svobodově smrti uložen v soukromém domě rodiny, která se neustále střetává s živým zájmem o scénografovu osobnost a dílo. Bližší informace o Svobodovi žádají studenti, pedagogové, scénografové i široká veřejnost. Dotazy přicházejí jak ze zahraničí, tak z domácího divadelního prostředí. Jedním z důležitých kroků při péči o Svobodův odkaz se tedy stává projekt digitalizace rozsáhlého scénografova archivu, který započal v roce 2013 a jehož cílem je postupně zpřístupnit Svobodovo dílo studijním účelům nejen odborné, ale i širší veřejnosti. I. etapa digitalizace archivu zahrnuje díla do roku 1958 a finančně ji pro rok 2013 podpořil Magistrát hl. m. Prahy.

Další systematické kroky v digitalizaci archivu jsou bohužel závislé na finančním zajištění. V letech 2014 a 2015 jsme na další granty nedosáhli ani na Magistrátu hl. m. Prahy ani u Norských fondů.

ZPĚT