os.jpg

Ondřej Svoboda

Zpět

Zástupce ředitelky Institutu umění - Divadelního ústavu. Věnuje se digitalizaci a databázovému zpracování archivních a sbírkových fondů (mj. scénografie), spolupracuje s organizátory mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.

ZPĚT