JUDr.Ales Kout_0031.jpg

Aleš Kout

Zpět

Vzdělání (škola a obor) a průběh praxe:

Absolutorium PF UK Praha 1985
Rigorózum na PF UK Praha 1986
Postgraduální studium v oboru „Práva k nehmotným statkům" na PF UK Praha 1988
Intellectual Property Law na University Of London 1992

Praxe:

Vedoucí legislativně právního oddělení Čs. filmu,
Konzultační kancelář AutoRight,
Divadelní a literární agentura Aura-Pont – Copyright Director,
Advokátní kancelář Andreas Neocleous & Co. – Legal Consultant,
Konzultační kancelář Art & Copyright
Člen odborné skupiny Ministerstva kultury pro přípravu novely autorského zákona

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Sborník AMG na téma „Autorské právo"
Sborník Univerzity Ústí nad Labem na téma „Autor a autorské dílo"
Sborník Ústavu pro českou literaturu na téma „Autor a autorství"
Posudková činnost pro Městský soud Praha
Denní a týdenní periodika

Pedagogická činnost:

Divadelní akademie múzických umění
Filmová akademie múzických umění
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku
Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze
Akademie moderního vzdělávání
Střední škola grafická v Praze

ZPĚT