IMG_2389.jpg

Započala digitalizace archivu Josefa Svobody

Novinky || V létě roku 2013 započal projekt digitalizace rozsáhlého soukromého archivu Josefa Svobody, uloženého v rodinném domě na Barrandově. Cílem projektu je postupně zpřístupnit Svobodovo dílo studijním účelům nejen odborné, ale i širší veřejnosti.

S přispěním grantu Hlavního města Prahy a ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem (IDU) jsme zahájili první fázi zpracování rozsáhlého archivu Josefa Svobody, která by měla obsáhnout Svobodovo dílo do r. 1958. Práce vede Helena Albertová, znalkyně díla J. Svobody a autorka jeho rozsáhlé monografie. Vzhledem k velkému množství shromážděných materiálů je prováděna selekce a k digitalizaci jsou vybírány pouze zásadní archiválie, většinou originály scénografických návrhů. Práce je koordinována s činností Oddělení sbírky a archivu Institutu umění - Divadelního ústavu, aby nedocházelo k duplicitním aktivitám a prostředky byly vynaloženy efektivně. V první fázi předpokládáme zpřístupnění cca 1500 kopií scénických návrhů a fotografií realizací.

  

 

ZPĚT