vystava.jpg

Výstava - Projekt ke 100. výročí narození scénografa Josefa Svobody

Novinky || V roce 2020 uplyne 100 let od narození Josefa Svobody (1920-2002), jedné z nejvýraznějších osobností světového divadla 20. století. Stoleté výročí vybízí, abychom si připomněli dílo této zásadní osobnosti a zamysleli se nad jeho odkazem.

Předkládaný projekt sestává ze dvou částí: velké multimediální výstavy a vzdělávacího programu včetně putovní výstavy. Záměrem výstavy je znovu oživit Svobodovo dílo v celé jeho bohatosti, a to způsobem, který odpovídá jeho principům: tedy modernosti, aktuálnosti, používání špičkových technologií a invenci. Vycházíme z toho, že budeme pracovat se scénografií, tedy uměním, které probíhá v čase a prostoru a ze své podstaty se vzpírá pouhému jednostrannému uvěznění na vystavených fotografiích či návrzích.

Kromě výsledků Svobodovy práce chceme jako první ukázat proces jeho tvorby a myšlení, poukázat na inspirace, vlivy a poodkrýt tak jeho „výrobní tajemství“.

Ambice prezentovaného projektu vyžadují tým tvořený profesionály
s mnohaletými zkušenostmi s divadelní scénou. Základní pracovní skupinu tvoří Christine Richier, Jakub Hejna, Barbora Příhodová, Šimon Caban, Helena Albertová…aj.

ZPĚT